top of page

TELLI - 10 YEARS ANNIVERSARY

 

Directed by Medet Shayakhmetov

Producer: Arnay Ormash
Director of Photography: Zhenya Kozlov
Production Designer: Sasha Shegay
Original Score by Vladimir Zolotukhin
Editor: Sayat Musa / Kuanysh Beisekov
Style: Ksenia Shuvayeva
Colourist: Yerlan Tanayev
Make Up by Telli

Almaty / 2018

bottom of page