VLADIMIR ZOLOTUKHIN - 16 TONN
Director: MEDET SHAYAKHMETOV

Camera: MIKHAIL KUMAROV / MEDET SHAYAKHMETOV
Editing/Colorist: SAYAT MUSA

 

Moscow

2017

Copyright © 2020 PBCworldwide.com

  • Telegram channel
  • Grey Vimeo Icon
  • Grey Instagram Icon